Employer branding strategie

Heb jij moeite met het vinden van de juiste mensen? Duurt het maanden voordat jouw openstaande vacatures worden ingevuld? Heb je nog nooit een spontane sollicitatie ontvangen? Employer branding to the rescue! Wij helpen je graag.
[Innomedio] Foto's nieuwe website (dienstenpagina's) (65)

Wat is employer branding?

Employer branding draait om de doelbewuste stappen die een bedrijf onderneemt om zichzelf te profileren als een aantrekkelijke werkgever voor zowel huidige als toekomstige werknemers.

Met een doordachte employer branding strategie komt het unieke verhaal van je bedrijf tot leven en wordt de bedrijfscultuur duidelijk gecommuniceerd naar zowel huidige teamleden als potentiële aanwinsten. 

Alles start bij een duidelijke employee value proposition

Bij deze eerste stap gaan we nadenken over hoe jij je wilt positioneren naar je potentiële werknemers. Een goede employer value proposition is essentieel. Het toont immers wat de meerwaarde is om bij jouw bedrijf te werken. Het is met andere woorden de belofte die je doet aan zowel je huidige als aan je toekomstige werknemers. Zij weten immers graag wat werken bij jouw als werkgever hen uiteindelijk oplevert. EVP is de basis van jouw employer brand want dit is precies hoe jij gezien wilt worden.​

Niet te verwarren met:

  • Employer brand: hoe jij gezien wordt als werkgever
  • Employer branding: alle acties die je onderneemt om je EVP te communiceren
01.

Let's get friends

Om een correcte strategie uit te denken, willen we uiteraard onze klant van binnen en van buiten kennen. Hierdoor kunnen we inspelen op de huidige manier van werken. Maar ook het herkennen van eventuele problemen die zich voordoen.

🔍 Bedrijfsbezoek / Werkwijze in kaart brengen / Problemen opsporen / USP's onderzoeken / Missie

02.

Let's make a plan

Voor we tot een concreet plan kunnen komen, moeten we enkele parameters afbakenen. Zo brengen we in kaart wie we willen bereiken, hoe we dit gaan doen en wat dit moet opbrengen.

📝 Bepalen van doelgroep, doel, kanalen, acties & budget / Concurrentie analyse

03.

Make it happen

Een plan is heel leuk, maar zonder doeltreffende acties, niets waard. Daarom zetten we sterk in op de uitwerking van een bepaalde strategie. Zo worden acties ook effectief vakkundig mee uitgevoerd.

🚀 Website / Social media / SEA & Advertising / SEO & Content / E-mail / Branding

04.

We love it when a plans comes together

Meten is weten. De gouden slogan is van groot belang bij het uitvoeren van acties. Zonder opvolging, evaluatie en bijsturing kan je uiteraard ook geen vooruitgang boeken. Of het succes van de acties meten.

📈 Opvolgen / Evaluatie / Bijsturen / Rapportage & bespreking

Ontdek hoe wij de juiste werknemers voor Van Looy accountants vonden

Nieuw talent aantrekken met employer marketing?

Wij komen met plezier vrijblijvend langs om kennis te maken. Zo kunnen we luisteren naar je verhaal en kijken waarmee we je kunnen helpen.